Innehåll

Under dessa rubriker och kapitel hittar du medlemskapets innehåll

 • 1

  Yrkesmedlemskap GRATIS

  • 1. BLI SÖKBAR

  • 2. ARBETSMATERIAL I PDF

  • 3. UPGRIT PARTNER

  • BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

  • SAMARBETEN

  • Uppdateringslogg

 • 2

  Yrkesmedlemskap GRUND

  • Välkommen till HMG Medlemskap GRUND

  • 4. UTBILDANDE ARBETSMATERIAL

  • Uppdateringslogg

 • 3

  Yrkesmedlemskap MEDIUM

  • Välkommen till HMG Medlemskap KUNSKAP

  • 5. LÖPANDE REPETIONS- OCH FORTBILDNING

  • 6. DIGITALISERADE ARBETSVERKTYG

  • 6a. DIGITALA ARBETSVERKTYG - Samtycke

  • 6b. DIGITALISERADE ARBETSVERKTYG -Anamnes

  • 6c. DIGITALISERADE ARBETSVERKTYG - Status / Screening

  • 6d. Digitaliserade arbetsverktyg - Funktionsbedömning

  • 6e. Digitaliserade arbetsverktyg - Åtgärdsprotokoll / Hälsoprogram

  • Uppdateringslogg

 • 4

  Uppsägning & byte av medlemskapsnivå

  • Så här hanterar du ditt medlemskap

Medlemskostnad

Medlemskapet bygger på en startavgift inklusive första månadens avgift samt löpande månadsavgifter

 • 2 187,00 kr första betalningen, 937,00 kr/månad framöver

  Kostnad

  Teckna nu