Kursinnehåll

Läs hemifrån i egen takt - du har tillgång till kursen i 365 dagar

 • Entreprenörskap, metod och process

  Denna kurs tar dig igenom åtta centrala delar när vill starta eller utveckla ditt hälsoföretag. Du får en god förståelse för hur du ringar in dina målgrupper, hur du paketerar dina tjänster, vad du ska ta betalt och hur du skapar lönsamhet i ditt företag samtidigt som du upprätthåller en hälsosam och hållbar egen livsstil.

 • Videofilmer, texter & dokument

  Kursen består av över 4 timmars inspelade videofilmer. Därutöver hittar du digitala åhörarkopior, texter att läsa, nedladdningsbara dokument, bland annat flertal övningsformulär och hemuppgifter att skicka in till kursledningen för ett godkänt resultat.

 • Kursintyg och tillgodoräknande

  Efter genomförd kurs erhåller du ett digitalt kursintyg och med detta kan du tillgodoräkna dig kursen samt 50 % av kurskostnaden vid anmälan till ett yrkesprogram där denna kurs ingår.

Kapitel

Under varje kapitel ser du de olika avsnitten

 • 1

  Introduktion

  • Välkommen till Grunderna för start och utveckling av ett hälsoföretag

  • Ladda ner Chrome-appen för snabb access till innehållet

  • Villkor för GODKÄNT på kursen

  • Kursens upplägg

  • Lärare på denna kurs

  • Inledning

  • Uppdateringslogg

  • Morgondagens bransch

  • Definition av funktionsmedicin

  • Evolutions- och funktionsmedicin är framtidens medicin

  • Morgondagens yrkesutövare

 • 2

  Kursmaterial

  • Digitala åhörarkopior

  • Dokumentsamling

  • Länksamling

 • 3

  HEMUPPGIFTER

  • Hemuppgift

  • Hemuppgift: Målgrupp och marknadsföring

 • 4

  Kartlägg dina målgrupper

  • Om målgrupper och målgruppsanalys

  • Kartlägg dina målgrupper

 • 5

  Paketera dina tjänster

  • Teståterkoppling

  • Intromöte

  • Paketering Generellt

  • Övningsformulär Hälsoscreening

  • Övningsformulär Sockerberoende

  • Övningsformulär Ätstörningar

  • Checklista Intromöte

  • Övningsformulär Förslag på upplägg

  • Konsultation

  • Paketering Kost-, Tränings och Hälsocoachning

  • Övningsformulär Kost-, Tränings- och Hälsocoachning

  • Paketering Funktionsmedicinsk Terapeut

  • Övningsformulär Funktionsmedicin

  • Paketering Idrottsnutrition

  • Checklista för konsultation / uppstartsmöte

  • Övningsformulär Funktionsbedömning

  • Övningsformulär Åtgärdsprotokoll

  • Program över 3 - 12 månader

  • Guide till Lågkolhydratkost

  • PT-paket och startpaket / screeningpaket

  • Paketering Personlig Tränare

  • Kurs på 3 – 8 tillfällen

  • Föreläsning

 • 6

  Välj leveranskanal

  • Leveranskanaler

  • Välj leveranskanal

 • 7

  Prissätt dina tjänster

  • Prissättning

  • Rekommenderat timarvode

  • Prissättning av paket

  • Prissättning av kurs / PT Small Group

  • Prissättning av föreläsning

  • Prissätt dina tjänster

  • Avdragsrätt för friskvårdstjänster

 • 8

  Professionalisera och tydliggör processen

  • Definition av process

  • Professionalisera och tydliggör processen

 • 9

  Effektivisera metoden

  • Definition av metod

  • Teknikstöd i din verksamhet

  • Dokumentstöd i din verksamhet

  • Effektivisera metoden

 • 10

  Bygg ditt företagande och din affärsmodell

  • Skapa din veckostruktur

  • Räkneexempel och affärsmodell

 • 11

  Skapa marknadsförings- och försäljningsplan

  • Marknadsföringsplan

  • Försäljningsplan

  • Marknadsföring och försäljning

  • Medlemskap i yrkesförbund

 • 12

  Yrkesmedlemskap i Health & Medical Group

  • Yrkesmedlemskap

 • 13

  Avslutning

  • Lycka till på certifieringsprovet

  • Avslutning