Kursplan

 • 1

  Introduktion

  • Välkommen till D04. Sköldkörteln

  • Villkor för GODKÄNT på modulen

  • Uppdateringslogg

 • 2

  Provinstruktioner

  • Provinstruktioner för digitalt kunskapsprov och övningsprov

 • 3

  Övningsprov

  • Övningsprov Sköldkörteln

 • 4

  Kursmaterial

  • Digitala åhörarkopior (för undervisningen i klassrummet)

  • Instuderingsfrågor för egen inlärning

  • Artikel 1 till instuderingsfrågorna

  • Artikel 2 till instuderingsfrågorna

  • Dokumentsamling

  • Länksamling

 • 5

  Arbetsmetodik för Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut

  • Labbtester

  • Paketering av tjänster

 • 6

  Fysiologi

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Sköldkörtelns fysiologi

  • Sköldkörtelns fysiologi

 • 7

  Patologier

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Bakgrund hypotyreos

  • Symtombild hypotyreos

  • Patofysiologi Hypotyreos

  • Bakgrund Hypertyreos

  • Symtombild hypertyreos

  • Patofysiologi Hypertyreos

  • Patologi sköldkörteldysfunktion

 • 8

  Funktionsdiagnostik / -bedömning

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Hypotyreos

  • Hypertyreos

  • Funktionsdiagnostik Sköldkörteldysfunktion

 • 9

  Behandling / Hälsoprogram

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Livsstilsbehandling

  • Behandling Sköldkörteldysfunktion

 • 10

  Inspelade klientfall

  • Åhörarkopior för Sonja, 49

  • Sonja, 49

  • Åhörarkopior för Camilla, 53

  • Camilla, 53

 • 11

  Kunskapsprov för GODKÄNT

  • Kunskapsprov Sköldkörteln (D04)