Kursinnehåll

Läs denna kurs om du på djupet vill lära dig kostens betydelse för inflammatorisk ohälsa och / eller vägleda andra till att förebygga eller reversera autoimmuna och andra inflammatoriska sjukdomar

 • 23 videoföreläsningar på ungefär 7 timmar

  Kursen består av 23 stycken inspelade videoföreläsningar på ungefär 7 timmar som följer det kompendium du får utskickat per post.

 • Kompendium 100 sidor

  Med post skickar vi ut ett kompendium på över 100 sidor så du kan kombinera den digitala miljön med att läsa i ett riktigt kompendium. Kursens struktur följer kompendiets innehåll.

 • Texter, dokument och digitala åhörarkopior

  Kursen innehåller texter, illustrationer och digitala åhörarkopior för bästa förståelse.

 • Lär dig tolka labbtester

  I kursen lär du dig tolka alla hälsomarkörer som ingår i en bred blodanalys, en fettsyraprofil och ett födoämnesintoleranstest, samt hur du översätter resultatet till kost- och livsstilsråd.

 • Digitalt kunskapsprov

  Kursen innehåller digitala övningsprov och avslutningsvis ett digitalt kunskapsprov som du behöver klara till 80 % för godkänt resultat.

 • Kursintyg

  Efter godkänt kunskapsprov och inlämnade klientfall genereras ett digitalt kursintyg som du kan använda för att delvis tillgodoräkna dig kursinnehåll och kursavgift om du väljer att läsa vidare. Kursintyget är giltigt i 3 år.

 • Tillgång till kursen under din utbildningsperiod

  Du har tillgång till denna kurs under 24 månader från inskrivningsdatum.

Kapitel

Under varje kapitel ser du de olika avsnitten

 • 1

  Introduktion

  • Välkommen till Nutrition & Inflammatorisk ohälsa (E03)

  • Ladda ner Chrome-appen för snabb tillgång till ditt digitala innehåll

  • Villkor för GODKÄNT på kursen

  • Uppdateringslogg

  • Lärare på denna kurs

 • 2

  Kursmaterial

  • Digitala åhörarkopior

  • Digitalt kurskompendium Nutrition & Inflammatorisk Ohälsa

  • Instuderingsfrågor för egen inlärning

 • 3

  Provinstruktioner

  • Provinstruktioner för digitalt kunskapsprov och övningsprov

 • 4

  Övningsprov

  • Övningsprov Nutrition & Inflammatorisk Ohälsa

 • 5

  Immunförsvar & Inflammation

  • Introduktion till immunförsvar och inflammation

  • Det medfödda immunförsvaret

  • Inledning och det medfödda immunförsvaret

  • Det förvärvade immunförsvaret

  • Inflammation

  • Det förvärvade immunförsvaret och inflammation

  • Autoimmunitet

  • Överkänslighetsreaktioner

  • Autoimmunitet och födoämnesintoleranser

 • 6

  Hjärnans metabolism och belöningssystem

  • Introduktion hjärnans metabolism och belöningssystem

  • Blod-hjärnbarriären (BBB)

  • Hjärnans metabolism

  • Blod-hjärnbarriären (BBB) och hjärnans metabolism

  • Hjärn-tarmaxeln

  • Belöningssystemet och beroende

  • Mat- och sockerberoende

  • Signalsubstanser och beroende

  • Livsmedel och beroende

  • Hjärn-tarm-axeln och beroende

 • 7

  Modern livsstil och inflammation

  • Introduktion till modern livsstil och den inflammatoriska maten

  • Evolutionärt utvecklade skydd mot infektioner

  • Tarmbakterier och deras funktion

  • Tarmbakterier och metabol ohälsa

  • Tarmbakterier och inflammatorisk ohälsa

  • Tarmbakterier och läckande tarm

  • Tarmbakterier och kroniska inflammationer

  • Den anti-inflammatoriska maten

  • Den inflammatoriska maten

  • Socker

  • Spannmål

  • Socker och spannmål

  • Celiaki och veteallergi

  • NCGS, NCWS och avslutning spannmål

  • Mejeriprodukter

  • Mejeriprodukter del 1

  • Mejeriprodukter del 2

  • Vegetabiliska oljor

  • Sammanfattning av den moderna matens inflammationsdrivande faktorer

  • Vegetabiliska oljor och avslutning

 • 8

  Kost, näring och inflammatorisk ohälsa

  • Introduktion till kost, näring och inflammatorisk ohälsa

  • Inledning till kost, näring och inflammatorisk ohälsa

  • Autoimmuna sjukdomar

  • De 3 AIP-studierna

  • IBS

  • Allergier, intoleranser och astma

  • Diabetes typ 1

  • Hashimotos och Graves sjukdom

  • Reumatism (reumatoid artrit, RA)

  • Psoriasis

  • Crohns sjukdom / ulcerös colit

  • Klinisk depression

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Övriga sjukdomar

 • 9

  Anamnes, status och labbtester

  • Introduktion till anamnes, status och labbtester

  • Inledning anamnes, status och labbtester, samt punkt 1

  • Anamnes

  • Status

  • 1. Blodmarkörer (CRP, sänkan (SR)

  • Grundkunskaper om omega-3 och omega-6

  • 2. Fettsyreprofil för omega-6/omega-3

  • Labbtester

  • 1. Blodanalys

  • Genomgång blodanalys

  • 2. Fettsyreprofil

  • Genomgång fettsyreprofiltest

  • 3. Allergi- och födoämnesintoleranstest

  • Genomgång födoämnesintoleranstest

  • Amerikanska Cyrex test av antikroppar mot spannmålsproteiner

  • 4. Avföringsprov

  • 5. Test av läckande tarm

  • 6. Test av oxidativ stress

  • Funktionsbedömning

 • 10

  Hälsoprogram vid inflammatorisk ohälsa

  • Introduktion till hälsoprogram vid inflammatorisk ohälsa

  • Individanpassning och yrkesroll

  • Värdegrunder vid rådgivning och hälsocoachning

  • Inledning Hälsoprogram

  • Kosthållning vid inflammatorisk ohälsa

  • Kosthållning vid IBS och lättare åkommor

  • Kosthållning vid autoimmuna sjukdomar

  • Kosthållning vid histaminintolerans

  • Kosthållning vid inflammatorisk ohälsa

  • Kosttillskott vid IBS, allergier, intoleranser och astma

  • Specialtips för bättre tarmflora

  • Specialtips vid läckande tarm

  • Extra värdefulla livsmedel och tillskott

  • Kosthållning vid depression och neuropsykiatriska sjukdomar

  • Kosttillskott vid depression och neuropsykiatriska sjukdomar

  • Måltidsfrekvens vid inflammatorisk ohälsa

  • Övriga livsstilsråd vid inflammatorisk ohälsa

  • Hälsoprogram för punkt 2-8

  • Kontraindikationer vid kost-, närings- och livsstilsordination

  • Kontraindikationer

 • 11

  Kunskapsprov för GODKÄNT

  • Kunskapsprov Nutrition & Inflammatorisk Ohälsa (E03)

 • 12

  Klientfall

  • Klientfall Gerd

  • Klientfall Daniel

 • 13

  Avslutning

  • Kursintyg