Icons & text

 • Icon & text

  Use an icon and text to communicate the value proposition and share the specific benefits of your offering. What makes it unique in your market?

 • Icon & text

  Use an icon and text to communicate the value proposition and share the specific benefits of your offering. What makes it unique in your market?

 • Icon & text

  Use an icon and text to communicate the value proposition and share the specific benefits of your offering. What makes it unique in your market?

Kursplan

 • 1

  Introduktion

  • Välkommen till D03. Matsmältning & Immunologi

  • Villkor för GODKÄNT på modulen

  • Uppdateringslogg

 • 2

  Provinstruktioner

  • Provinstruktioner för digitalt kunskapsprov och övningsprov

 • 3

  Övningsprov

  • Övningsprov Matsmältning & Immunologi

 • 4

  Kursmaterial

  • Digitala åhörarkopior (för undervisningen i klassrummet)

  • Instuderingsfrågor för egen inlärning

  • Dokumentsamling

  • Länksamling

 • 5

  Arbetsmetodik för Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut

  • Labbtester

  • Paketering av tjänster

 • 6

  Fysiologi

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Mag-tarmkanalens fysiologi

  • Mag-tarmkanalens fysiologi 1

  • Mag-tarmkanalens fysiologi 2

  • Basal immunologi

  • Basal immunologi

  • Kroniska inflammationer

  • Inflammation

 • 7

  Patologier

  • Åhörarkopior för kapitel

  • De 7 primära mag-tarmpatologierna

  • IBS

  • SIBO / SIFO

  • Patologi 1 & 2: Hypoklorhydri & SIBO / SIFO

  • Patologi 3: Infektioner (parasiter / bakterier)

  • Dysbios

  • Patologi 4: Dysbios

  • Födoämnesreaktioner

  • Patologi 5a: Födoämnesreaktioner

  • Patologi 5b: Födoämnesreaktioner Fortsättning

  • Intestinal hyperpermeabilitet (läckande tarm)

  • Patologi 6: Intestinal hyperpermeabilitet (läckande tarm)

  • Autoimmunitet i mag-tarmkanalen

  • Patologi 7: Autoimmunitet

  • AIP och autoimmunitet med Karl Hultén

  • Celiaki

  • Celiaki

  • Fibromyalgi & kroniskt trötthetssyndrom (CFS )

 • 8

  Funktionsdiagnostik / -bedömning

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Dessa labbtester gås igenom

  • IBS, SIBO och dysbios

  • Fibromyalgi & kroniskt trötthetssyndrom (CFS)

  • Avföringsprov: CDSA (Genova Diagnostics)

  • Avföringsprov: CSAP x 3 (Doctor´s Data)

  • Organiska syror

  • Organiska syror: (ONE, Organix, Great Plains)

  • SIBO: SIBO Laktulos (Genova Diagnostics)

  • Födoämnesintoleranser (IgG)

  • Intestinal permeabilitet (IPA)

  • Intestinal permeabilitet (IPA)

  • Organic Acids före & efter behandling

 • 9

  Behandling / Hälsoprogram

  • Åhörarkopior för kapitel

  • Naturläkemedel

  • Naturläkemedel

  • Kosttillskott och behandlingsriktlinjer

  • Kosttillskott

  • Allmänna behandlingsprinciper

  • Behandling av nedsatt matspjälkning

  • Behandling av SIBO

  • SIBO

  • Behandling av mag-tarmpatologier

  • Bakteriell dysbios

  • Parasiter

  • Hypoklorhydri

  • Crohns sjukdom & Ulcerös kolit

  • Intestinal hyperpermeabilitet (läckande tarm)

  • Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom (CFS)

 • 10

  Inspelade klientfall

  • Henrik, 57

 • 11

  Kunskapsprov för GODKÄNT

  • Kunskapsprov Matsmältning & Immunologi (D03)

Pricing options

Explain how different pricing options might be valuable to different segments of your audience.

Call to action

This is where you seal the deal. Sprinkle this section throughout you page to push prospects to purchase!