Kursplan

 • 1

  Välkommen på utbildning

  • Välkommen på utbildning av kursansvarige: 5 min

  • Rabatter till dig under utbildning

 • 2

  Introduktion

  • Välkommen till kursen Introduktion Funktionsmedicin

  • Villkor för GODKÄNT på kursen

  • Uppdateringslogg

  • Introduktion

 • 3

  Kursmaterial

  • Digitala åhörarkopior

 • 4

  Lagstiftning

  • Lagstiftning

 • 5

  Yrkesrollen

  • Evolutions- och funktionsmedicin är framtidens medicin

  • Yrkesrollen

 • 6

  Bonusmaterial från Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

  • Institute for Functional Medicine (IFM)

  • Funktionsmedicin som medicinsk disciplin

  • Funktionsmedicin som medicinsk disciplin

  • Konventionell medicin vs funktionsmedicin

  • Konventionell medicin vs funktionsmedicin

  • Sjukdomsstatistik

  • Sjukdomsstatistik

  • Sjukvårdssystemets mående

  • Sjukvårdssystemets mående

  • Funktionsmedicinens utmaningar

  • Funktionsmedicinens utmaningar

  • Dr Mark Hyman om funktionsmedicin

  • Dr Rangan Chatterjee om hur sjukdomar kan försvinna

  • Den funktionsmedicinska arbetsmodellen

  • Den funktionsmedicinska arbetsmodellen

  • Patientfall Nilla 58 år 30 min