Lär dig grunderna i framtidens medicin

  • Lyssna och lär

    Ta del av grundfilosofin genom texter och videofilm på ett lättsmält sätt.

  • Fakta, Statistik & Ämneskunskaper

    Förstå dagens sjukdomspanorama och den konventionella sjukvårdens mående och på vilket sätt funktionsmedicin kan vara räddningen för båda. Få en genomgång av de viktigaste mag-.tarmpatologierna sett från funktionsmedicinsk synvinkel.

  • Patientfall

    Lyssna igenom ett patientfall (hypotyreos) av Dr. Peter Martin, funktionsmedicinsk läkare och upptäck skillnaden i kunskaper, synsätt och bemötande med den konventionella vården.

Innehåll

Kursavgift & Period

Köp kursen och ha tillgång till den under hela 6 månader