Denna kurs lär dig leva hållbart och hälsosamt

  • Modern livsstilskunskap

    I denna gedigna kost-, tränings- och livsstilskurs får du all teori du behöver för att omsätta till praktisk handling. Du lär dig helhet, detaljer och argument för en läkande Paleolivsstil. I kursen finns onlineprov för egen kunskapskontroll.

  • Upplev i praktiken

    I kursen behöver du omsätta teori till praktisk handling och rapportera om dina upplevelser och reflektioner till kursledningen.

  • Behörighet till yrkesprogram

    Efter genomförd kurs är du behörig att anmäla dig till Paleo Institutes och Performance Institutes yrkesprogram.

Innehåll

Kursavgift

I kursavgiften ingår kurspärm med åhörarkopior och tillgång till digitalt material under 6 månader från inskrivningsdatumet.