Kunskap är nyckeln till förändring

För att förändra sin livsstil behöver vi bryta mot vanor och normer. Det kan många gånger vara svårt och det är lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår. Kunskap om hur våra livsstilsvanor påverkar vår hälsa är nyckeln till att finna motivation till förändring. Denna kurs ger dig de nödvändiga kunskaperna och insikterna som i sin tur kan leda till framgångsrik förändring.

Paketpris