Fortbildning 3 - 12 månader beroende på studiefart

Välj mellan studieuppläggen:

  • ● DISTANS 100 %
Förkunskaper: Du med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller du som har disputerat eller arbetar på en doktorsavhandling inom medicinsk vetenskap. Även studerande på grundprogrammet till ett legitimationsyrke är behöriga och erhåller dessutom 30 % rabatt. Observera att du behöver en medicinsk grund med grundläggande kunskaper inom biokemi och fysiologi för att tillgodogöra dig innehållet på bästa sätt.

För mer information och anmälan till detta yrkesprogram hänvisas till Funktionsmedicinska Vårdutbildningars hemsida via länk nedan.

Har du frågor angående utbildningen?

Maila oss