Fortbildning 3 - 12 månader beroende på studiefart

Välj mellan studieuppläggen:

  • ● DISTANS / LIVE-STREAMING
Förkunskaper: Leg. sjuksköterska eller dietist eller studerande på grundprogrammet till endera yrke, samt genomförd Cert. FMVU Kost- & Hälsocoach.

För mer information och anmälan till detta yrkesprogram hänvisas till Funktionsmedicinska Vårdutbildningars hemsida via länk nedan.

Har du frågor angående utbildningen?

Maila oss