Fortbildning 3 - 12 månader beroende på studiefart

Välj mellan studieuppläggen:

  • ● DISTANS 100 %
Förkunskaper: Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller studerande på grundprogrammet till ett legitimationsyrke.

För mer information och anmälan till detta yrkesprogram hänvisas till Funktionsmedicinska Vårdutbildningars hemsida via länk nedan.

Har du frågor angående utbildningen?

Maila oss