Här hittar du samtliga kurser på E-institutet.se

Betala med kort och få tillgång på en gång. Du kan också gärna börja med våra gratiskurser.


Om E-institutet

E-Institutet.se är en portal för digitala kurser, föreläsningar och yrkesprogram – inom ämnesområdena kost, hälsa och funktionsmedicin. Våra anslutna skolor är:

 

Varför ska du studera på våra skolor?

Vi erbjuder kurser och utbildningar för alla kunskapsnivåer och alla syften – inom ämnet holistisk hälsa (hälsa i 360 grader). Vi förmedlar vetenskapligt underbyggd kunskap med evolutionär grund, som faktiskt fungerar. 

Det du får lära dig hos oss är inte bara skrivbordsprodukter och teori, symtomlindring och tillfälliga lösningar – Vi ägnar oss åt hälsokunskap omsatt i verkligheten och arbetar med såväl vetenskap som empiri – i samklang med vad vi människor är biologiskt anpassade för.  

 

Ät och Lev Paleo

Våra kroppar har en fantastisk självläkande förmåga. Vi måste däremot själva ge dem förutsättningarna för att kunna hålla sig friska, starka och må bra. I dagens samhälle och den kultur vi lever i – med stillasittande, hårt processad och ”onaturlig” mat som skapar inflammationer och andra problem, stress och så vidare – skapar vi mycket ohälsa och fråntar våra kroppar stora delar av den självläkande förmågan.


Paleolitisk livsstil 

Kursen ”Ät och Lev Paleo” – baserad på Jonas Berqvists bok med samma namn – utgör grunden för, och ger behörighet till, alla våra yrkesutbildningar. 

Den paleolitiska livsstilen är nämligen basen för hälsa, enligt oss. Så oavsett om du vill utbilda dig till Personlig Tränare (PT), Träningsinstruktör, Kost- & Hälsocoach eller Funktionsmedicinsk Terapeut – vill vi ge dig en utgångspunkt i att på djupet förstå livsstilen Paleo.  


Vad är Paleo?

Paleo är en förkortning för Paleoliticum, vilket innebär tidsepoken fram till cirka 10 000 år sedan då vi människor levde som jägare-samlare. Den kosthållning som vi människor anses har ätit som jägare-samlare och som vi fortfarande är genetiskt anpassade till kallas Paleokost. Det är idag enklare att förstå vad vi inte är genetiskt anpassade till än att definiera exakt vad vi är genetiskt anpassade till. Faktum är att definitionen av Paleokost och tillhörande Paleolivsstil kan variera något, men gemensamma nämnare är kost-, tränings- och livsstilsvanor som är i samklang med vår biologi och vårt genetiska arv

 

Optimering och livsstilsdesign 

På våra skolor ägnar vi oss åt att optimera människors prestanda och designa livsstilen för att nå den fulla potentialen hos varje individ. Vi är menade att vara friska, hälsosamma, ha energi, kunna tänka klart och kvickt, finna glädje i att röra oss och hålla oss skadefria, vara emotionellt stabila, återhämta oss bra och ha snabb läkning om vi gjort oss illa, ha sunda relationer och få ut så mycket som möjligt av våra liv. Det är vad vi kallar hälsa i 360 grader. 

För att uppnå det måste vi medvetet leva så att vi skapar balans, både i kroppens inre system och i vår vardag.

 

Vi jobbar för ett paradigmskifte

Att vi utbildar Kost- & Hälso coacher är ett av leden i att bidra till ett välbehövligt paradigmskifte inom svensk sjuk- och friskvård. Betydelsen av hälsocoacher i framtidens vårdsystem är enorm och avgörande, om vi ska komma tillrätta med den ohälsa som sprider sig allt snabbare i vårt samhälle – och urholkar det inifrån. 


Kost- & Hälsocoach

Att ta sig an hälsosamma livsstilsvanor kan vara enkelt och gå snabbt - att vidmakthålla dem är betydligt svårare. Även av denna anledning spås Kost- & Hälsocoach vara ett viktigt yrke i framtiden. Vi har ett paradigmskifte inom svensk sjukvård och friskvård som bygger på att använda livsstilsåtgärder för att möta vårdbehovet vid kroniska livsstilssjukdomar. Paradigmskiftet går långsamt, men när förändringarna väl sker kan det gå fort. Vi är stolta över att utbilda kompetenta Kost- & Hälsocoacher som kan möta behovet, bryta den nedåtgående trenden och lyfta folkhälsan i vårt land.

 

Ta ansvar över din hälsa

I vår kultur har vi länge lagt vår hälsa i händerna på auktoritäre doktorer med recepblock i hand. Det har inte gjort oss till en friskare befolkning – snarare tvärt om. Vi behöver börja leva som den upplysta befolkning vi så gärna vill vara – genom att ta ansvar över den egna hälsa. Det börjar med kunskap och kräver villighet att själva göra jobbet för att i investera i hälsan, i 360 grader. Det är DU som måste göra DINA livsstilsförändringar. Du kan ge din kropp den kost den är evolutionärt anpassad för, som ger den tillbaka sin medfödda självläkande förmåga och kontakt med den inneboende kraft som det är meningen att du ska ha tillgång till – som kan försätta berg. Du kan se till att du rör dig funktionellt och evolutionärt anpassat, så att du bygger styrka, håller hormoner i balans och blir motståndskraftig för sjukdomar och skador. Du kan ta ansvar över din personliga och emotionella utveckling så att du inte fastnar i dysfunktionella mönster och dränerande relationer. Du kan skaffa dig kunskap om din biokemi och stötta eventuella brister som eldar på psykisk ohälsa. Det är ditt liv, ta ansvar över din hälsa så får du ut mer av din upplevelse av det.

 

Personlig Tränare och Träningsinstruktör

Vi är evolutionärt kodade och anpassade för att röra på oss i en helt annat sätt och i en betydligt högre omfattning än vi gör i dagens stillasittande samhälle – med arbete framför datorer och bilburna livsstil. En av de viktigaste parametrarna i en sund livsstil som leder till hälsa – är funktionell träning. Det bygger inte bara muskler och minskar i de flesta fall osund fettmassa. Det balanserar också hormoner, nerv- stressystemet och ger endorfiner och välmående.

 

I våra utbildningar fokuserar vi på rörelseglädje och att återta de rörelsemönster som vi är byggda för. Vi lär ut hur du planerar och doserar träningen för att anpassa vårt naturliga och evolutionära sätt att röra oss för att passa vår moderna livsstil.

 

När du utbildat dig på Paleo Institute kommer du att ha stor trygghet och god vana vid att vägleda människor på alla nivåer i hur de kan röra sig för att bygga hälsa i 360 grader, hålla sig smärt- och skadefria, hålla sig starka genom hela livet och optimera sina fysiska färdigheter.


Funktionsmedicin

Inom funktionsmedicinen går man längre än den traditionella vården, i syfte att hitta och åtgärda roten till problemen och förstå varför ett symtom eller hälsotillstånd har uppkommit. Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom. Funktionsmedicin är framtidens medicin och kan stoppa den nedåtgående spiral som vården befinner sig i där kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar exploderar och bara symtombehandlas. Den vård vi behöver är en vård som går till botten med rotorsakerna till ohälsan och de bakomliggande faktorerna till symtomen hos patienterna. Forskning visar att 80% av kroniska sjukdomar beror på livsstilsfaktorer. Vi behöver därför sprida rätt kunskap, jobba för ett paradigmskifte där människor börjar ta större ansvar över sin hälsa och med kunskap göra egna informerade val kring hur livsstil påverkar oss.

 

Livsstilsdesign

Det handlar om att göra medvetna livsstilsval som gagnar dig. Medvetet välja rörelse, återhämtningsrutiner, kost och relationer som stärker dig. Välja bort omedelbar behovstillfredsställelse som inte i längden tar dig närmre dina mål eller drömmar om hur du hade velat må och leva. Att medvetet reflektera över livsstilen och aktivt göra bättre val är nyckeln till hälsa. Det handlar om hälsa i 360 grader.

 

En digital utbildningsportal

På E-Institutet.se erbjuder Paleo Institute ett antal fristående digitala kurser inom kost. träning och livsstil för dig som inte vill läsa ett helt yrkesprogram. Här kan du börja att lära dig grunderna i Paleo livsstilen för din egen hälsas skull, eller ta de första stegen till din yrkesutbildning.

 

Välkommen att kontakta oss 

Vi pratar gärna med dig, om du vill bolla kring våra kurser och utbildningar. Tveka inte att höra av dig på info@e-institutet.se


“Om du vill vara lite friskare och lite vitalare än genomsnittet, behöver du också kunna lite mer och göra lite mer än genomsnittet”

—Jonas Bergqvist